PROGRAM MOTIVASI CUTI SEKOLAH 2011

PROGRAM MOTIVASI CUTI SEKOLAH

Pengenalan BMQ


BRILLIANCE MANAGEMENT QALBU (Brilliance MQ) telah ditubuhkan pada Julai 2004 merupakan sebuah syarikat hak milik penuh bumiputera. Brilliance MQ juga merupakan salah satu syarikat yang telah berdaftar dengan kementerian kewangan serta mendapat kelulusan operasi daripada:

JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR (JAWI)(JAIS)

JABATAN AGAMA ISLAM PERAK (JAIP)

JABATAN AGAMA ISLAM PERLIS 

JABATAN AGAMA ISLAM PULAU PINANG 

Sejak penubuhannya, BRILLIANCE MANAGEMENT QALBU telah berjaya melaksanakan lebih daripada 500 program di sekitar Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, dan Kedah. Segala maklumat yang berkaitan boleh diperolehi di laman web www.mybmq.com.

MISI  
B     :         B I N A   A K H L A K   I N S A N
M    :         M E W U J U D K A N   K A S I H   S A Y A N G
Q     :        Q A L B U   ( H A T I )   Y A N G   I K H L A K


OBJEKTIF
  • BMQ membantu individu mengenali dan menyerah potensi diri agar mereka dapat membina suatu tahap prestasi yang terbaik ke arah kecemerlangan.
  • BMQ dengan penuh rasa tanggungjawab mendidik peserta mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.
  • BMQ membimbing peserta mengenal arah tuju kehidupan yang cemerlang agar peserta dapat membuat  pilihan yang tepat dan bersesuaian.
BENTUK PERLAKSANAAN
  • Pembelajaran berasaskan pengalaman
  • Kajian kes
  • Pembentangan dan persembahan
  • Role-Play
  • LDK dan syarahan
  • Sesi Interaktif